naska orkestleden
kleuterklas

Stichting "School en Kunst"


Project “Babar”


olifant babar

In 1930 vertelde Cecile de Brunhoff aan haar kinderen verhaaltjes over een klein olifantje.

Haar man, Jean de Brunhoff, maakte tekeningen bij de verhaaltjes van zijn vrouw en noemde het olifantje Babar. In 1931 werd het eerste boekje van Babar uitgegeven. Francis Poulenc maakte in 1945 een muziekstuk voor piano bij het verhaal van Babar. Deze muziek werd later voor orkest bewerkt door Jean Francais.


Met het project “Babar” maken de groepen 1 t/m 5 van de basisschool kennis met een bijzonder klassiek verhaal van het olifantje Babar.

olifant babar

Het verhaal wordt tijdens het concert verteld en met vertoning van beelden verlevendigd. Voor groep 6 t/m 8 is de muziek van Francis Poulenc uitgangspunt om een verhaal te schrijven. Voor hen wordt een uitgekozen (winnend) verhaal tijdens het concert voorgelezen en de erbij gemaakte tekeningen en schilderijen worden dan getoond.


Klassieke muziek is niet voor alle leerlingen een gebruikelijk middel om te genieten en om zich te ontwikkelen. Vanuit een speciaal ontworpen lespakket worden de leerlingen vanuit verschillende disciplines: muziek, dans, beeldende vorming, drama en taal voorbereid op het verhaal en het orkest. Dit lespakket heeft twee delen, een deel voor groep 1 t/m 5, die zich voorbereiden op het verhaal van Babar en een deel voor 6 t/m 8, om te komen tot een verhaal en schilderijen bij de muziek.


Het lespakket is met zorg samengesteld zodat iedereen er optimaal gebruik van kan maken, ook al zijn de niveaus en leeftijden verschillend. Veel hangt natuurlijk ook af van het enthousiasme van de leerkracht.


olifant babar

Het is een gebeuren waar de hele school aan meedoet en uiteindelijk leidt naar een feestelijke afsluiting (het concert)!

Het huidige cultuurbeleid wil meer mensen betrekken bij de verschillende kunstdisciplines. Wij denken dat we met dit project een bijzondere mogelijkheid bieden om de kinderen beeldend, met dans en muziek, drama en taal voor te bereiden op het kennismaken met klassieke muziek.


Stichting “School en Kunst”


Reservering/info: info@naska.nl

 

 

 

Project "Fjouwer dappere mûskes"


Op stapel staat het project 'Fjouwer dappere mûskes' van Eppie Dam en Gerrit Terpstra met als thema 'integratie'.

 

fjouwer dappere muskes stichting school en kunst

Dit project sluit prima aan bij het kinderboekenweekthema 'Hallo wereld' - 2012. In het verhaal gaan vier muisjes op reis vanuit de vier windstreken. Ze ontmoeten elkaar en er ontstaat een nieuwe gemeenschap, nieuwe huisjes en nieuwe namen. Stichting School en Kunst organiseert rond dit prentenboek concerten met het Nationaal Symfonisch Kamerorkest die verschillende muziek speelt passend bij de vier windstreken. Tijdens de concerten vertelt de presentator het verhaal en zingt hij de vier liedjes, die de kinderen op school hebben voorbereid, met de zaal. Op een scherm wordt een animatiefilm getoond van de muisjes uit het prentenboek. M.b.v. een interdisciplinair lespakket kunnen de leraren de kinderen voorbereiden op het thema en het concert.

Het uitzonderlijke van dit educatieve project is dat het leerlingen van groep 1 t/m 5 van de basisschool kinderen kennis laat maken met klassieke muziek en uitvoeringen in een theater. In het interdisciplinaire lespakket worden verbanden gelegd met alle kunstdisciplines. De schrijver en kunstenaar zijn op school uit te nodigen.

 

Reservering/info: info@naska.nl